راه رفتن روی شیشه

وقتی دلت از چیزی میگره که نمیتونی به بقیه بگی

 

وقتی از چیزی ناراحتی و اذیتت میکنه که راهی برای آزادی ازش نیست

 

چیکار میکنی؟

 

وقتی دردت دردی هست که درمانی نداره مثل راه رفتن تو جاده ای پراز شیشه خرده است 

درمان هم بشی موقته....

باز باید برگردی تو همون جاده و پابرهنه راه بری 

دوباره زخم 

دوباره درد

دوباره خون......

 

تا کی باید تو این جاده شیشه ای راه برم 

خدایا طاقت منم حدی داره.....خودت کمکم کن

/ 0 نظر / 36 بازدید