من واساده م ....تو چرا نشستی؟

از امروز همه چیز عوض شد...

از فردا میخوام یه پیمان دیگه باشم....

 

خسته شدم از این تکرارهای بی هوده....

من این نبودم...

شاد بودم و خندان...نمیدانستم افسردگی چیه؟

خنده لحظه ای از لبانم محو نمیشد..

کی؟وکجا ؟لبخندم را گم کردم.......

 

دل ساده انگارم را چه کسی دزدیده است؟

زمین خورده ام.....فدای سرت.

بار دیگر برمیخیزم....استوارتر و محکمتر...

مهم نیست چندبار زمین میخورم....مهم اینه که میتونم بعدش بلند بشم...

به کوری هرکی نمیتونه ببینه.....

من واساده ام.......

تو هم پاشو واسا........

من حرف دارم حالا ....

تازه شروع کرده ام.........

یه کنار بایست وخوب تماشاکن مرا.........

میاندار این بازی منم....من!

آره عزیز! .........من واساده م........تو هم پاشو واسا.........

از امروز .........نه از فردا.........

/ 0 نظر / 22 بازدید