کــــــــــــــــــاش

کاش غصه تموم میشد 

کاش گریه نمیکردم

من باعث و بانی شم 

دنبال کی میگردم؟

تقصیر خودم بوده..... هرچی که سرم اومد 

از هرچی که ترسیدم عینا به سرم اومد

تا حس منو دیدی 

احساس خطر کردی 

تا رازمو فهمیدی دنیارو خبر کردی

این حادثه تلخو از چشم تو میدیدم 

تو روی دنیابود 

من پشت تو جنگیدم 

/ 1 نظر / 20 بازدید