زنان ومشکل بیکاری مردان،مقصرکیست؟

نمیدونم چه بلایی سر ما جوونها میخواد بیاد مخصوصا پسرها....

 

باهزار فلاکت وبدبختی درس میخونی مدرک میگیری تازه میشه اول دربدریت .

تا میای نفس دانشگاه رو چاق کنی یه جفت پوتین ویه دست لباس خاکی انتظارت رو میکشه اون از نوع بیصبرانه!!!یاعلی......دوسال خدمت مقدس سربازی........به چپ چپ .به راست راست.....ازجلونظام....خبردار..........بشین.........پاشو..........بدو رو ........پامرغی..نظافت سرویس بهداشتی........بشماریک .....بشمار دو........بشمارسه........بایست!!!!

بعد دوسال خدمت مقدس باهزارجور دردومرضی که به جونت افتاده میای بیرون دنبال یه شغل خوب ...هرجا میبینی یا دنبال استخدام خانومها هستند یا ازت حداقل پنج سال سابقه کاری میخواهند....

 

هرجا چشم میندازی خانومها سرکار هستند با حدود یک سوم حقوقی که به یه مرد میدهند ومثل یه کارگر افغانی ازش کار میکشند وخانوم با افتخار سرش رو بالامیگیره که بعله منم شاغلم وچیزی از مردها کم ندارم 

 

آخه یکی نیست بگه دختر خوب این شغلی که شما سرش هستی میتونست دست یه پسری باشه که تازه از خدمت برگشته ومیخواد کارکنه وتشکیل زندگی بده.آخه اگه بیاد خواستگاری خودت که اول ازش شغل پردرآمد ویه جیب پرپول طلب میکنی!!!!

حرصم درمیاد ...همه مشاغل خوب وکم دردسر دست خانومهاست وهرجا مشاغل فلگی وخرحمالی هست مال آقایون ...آخه بی انصافها اگه میخواهید همه چی برابر باشه شما هم بیاید تو خط تولید ذوب آهن کار کنید.....برید سردکلهای برق ....تو معدنهای تاریک کار کنید.....

چرا هرجا به نفع شماست میشید جنس ضعیف ولطیف؟که باید هواتونوداشت....چرا هروقت دارید بیجاکاری میکنید وگندی به بار میارید نیاز به حمایت مردان ندارید اما به محض گیرافتادن این ما مردان هستیم که باید به دادتون برسیم؟

چرا واقعا چرا؟بااین وضعی که شما برای بازارکار درست کردید هنوز عرضه مرد با کارش محک میخوره؟کمی منطق هم چیزبدی نیست........اگه واقعا میخواهید جای مردان کارکنیدحداقل به همون میزان که جای آقایون رو در مشاغل مختلف اشغال کرده ایدبه همون میزان توقعات مالی خودرااز مردان کاهش دهید لطفا!!!

/ 3 نظر / 25 بازدید
س

می خوای یه درآمد مادام العمر داشته باشی ؟ می خوای پولدار شی؟ http://soodavaran.persianblog.ir/

یاس آبی

بابا هر جای خوبه که می گن فقط آقایون...ای بابا نشد هااااااا[چشمک]

یاس آبی

آره دیگه...پترو شیمی...کارخونه ها و...