تولدت یک ستاره

امروزخورشید جور دیگری طلوع خواهد کرد

نه از غرب و نه از شرق

بلکه از قلب تو امروز آفتاب میزند

گنجشکهای لب بام امروز جور دیگر میخوانند

امروز هیچ گربه ای دروغ نمیگوید

امروز درختان محل ما مرا سرزنش میکنند

وقتی دست خالی از خانه بیرون آمدم

 با عجله برمیگردم 

دلی را که روز برای تو نگه داشته بودم 

کادو پیچ شده برایت هدیه میآورم 

و میگویم تولدت مبارک ستاره مهربون

/ 5 نظر / 30 بازدید
ترانه

تولد شما که نیس....ژس تولد کی میتونه باشه؟ [سوال]

hafez

به وبم سر بزن.[بغل][چشمک]

نفس

سلام عزیزم وب زیبایی دارید ممنون میشم که به منم سر بزنید بوس بای

سمیرا

........¶¶¶ ......¶*....¶¶ .....¶*........¶ .....¶*...*...¶¶............¶...¶¶ .....¶*..**..¶¶...........¶*.¶.¶¶¶ ......¶****¶¶.........¶***¶...¶¶¶ ........¶***¶..........¶***¶¶...¶¶¶ ..........¶*¶...(////...¶***¶......¶¶ ..........¶¶..((///////..¶*¶...........¶ ........¶*...................*¶ ......¶*...\\.............//...*¶ .....¶*.... @ ........ @ .... *¶ ......¶*.............Y..........*¶ .......¶*........I_I_I ........*¶ ..........¶*................*¶ ..............¶*,,,...,,,,*¶ .................\\\\\))//// ..........¶¶.¶*...........*¶ ¶¶*: ......¶......¶*...............*¶....¶ ..¶......¶*....................*¶.....¶ ¶.