سخته...

نمیدونید چقدر سخته وقتی یکی رو داری اما باز حرفهات تودلت تل انبار بشه.......

وقتی یکی رو داری اما باز تشنه محبت باشی..

.یکی رو داری اما همیشه تشنه یه نگاه باشی یه تبسم یه جمله محبت آمیز...........

سخته محبت رو ازش گدایی کنی سخته مرد باشی و همش التماس کنی..........

سخته خیلی هم سخته نتونی گریه کنی چون مردی!!

سخته علم غیب داشتن......سخته از یه شهردیگه واز طریق پیام کوتاه بتونی حدس بزنی عشقت الان خوشحاله یا ناراحت؟

سخته کسی که اون رو عشق خودت میدونی مهربونی هاشو بادیگران ببینی اما وقتی بهش میگی منم محبت میخوام بگه من بلد نیستم توقعت زیاده

سخته .قتی دلت تنگ میشه بهش میگی عزیزم دلم برات تنگ شده بگه چقدر لوسی!!

به ابراز احساساتت بگه لوس بازی!!!!!!!!!!!

اماوقتی خودش دلتنگ میشه یا نیاز به محبت داره بهت پیام میده:

منم آدمم ها؟منم نیاز به توجه دارما؟بهم اصلا توجه نمیکنی!!!!!!!

 

وقتی خوب از محبتت سیرابش کردی........دیگه جواب پیامتو نده............

آره عزیزم خیلی سخته........خیلی..........

/ 1 نظر / 5 بازدید
مینی

الهییییییییییییی.....میخوای برم بزنمش؟ بزار برم بهش بگگگم...افلیییییین[فرشته]