گریه کن....گریه قشنگه..

دیروز سر مزار پدرخاتومم آخر بغضم ترکید 

 

دیگه دست خودم نبود...اشک بود که از چشمام میومد

راستی که چقدر گریه خوبه ....گریه رو دوست دارم اما نمییخوام گریه منو ببینه ..شاید واسه غرور باشه یا هرچی دیگه ...

 

اما نمیدونید چقدر بعد گریه حالم خوب بود

/ 1 نظر / 20 بازدید
سودی

موافقم واقعا گریه آدمو سبک میکنه