بارون.....

امروز وقتی از شرکت میومدم به سمت خونه بارون گرفت....

عاشق بعدازظهرهای بارونی امقلب

یه نمه بارون قشنگ و لطیف...یه جاده خیس و نمناک و خلوت

جون میده واسه اینکه باتو قدم بزنم

آرزویی که سالهاست در انتظار براورده شدنش هستمافسوس

خیلی قشنگه وقتی برخورد قطرات بارون با چاله آب رو نگاه میکنیم 

عاشق صدای اون لحظه ام

کاش میشد باهم زیر بارون خیــــــــــــــــــــــــــس بشیم

 

/ 1 نظر / 23 بازدید
مینی

وایییییییییییییی منم عاشق باروننننننننننننننننننم امروز خیسِ آب شدم ز بارون...ولی خیلی حال داد[فرشته]