امروز که محتاج تو ام.......

امروز که محتاج تو ام جای تو خالی ست

 

امروز که آغوش تو را میخواهم برای آرامش نه فردا ...

امروز حضورت را میخواهم ، که در کنارم باشی 

 

که حست کنم حتی بتوانم لمست کنم 

 

با تمام وجود حست کنم 

 

که هستی...که دوست دارم باشی

 

دوری وفاصله را بهانه کرده ای.....فاصله ها هیچگاه حریف دلها نمیشوند

 

راهها هرچقدر دور ، وقتی دلت با من است فاصله معنی ندارد

 

میتوان حست کنم حتی اگر چشمان قادر به دیدنت نباشد

 

بانوی من.....باورکن فاصله ها هیچگاه حریف دلهای بهم چسبیده نمیشوند..

 

امروز که محتاج تو ام.....

 

 

/ 4 نظر / 24 بازدید

jv

فاطیما

تو در واقعیت کسایی رو داری که شاید خیلی به چشمت نیان ولی تنها نیستی

یاس آبی

شاید خیلی آدم دورو ورت باشن اما کم هستن کسایی که واقعاَ دوستت دارن

بادبادک باز

عالی بود[گل]