احساس دلتنگــــــــــــــــــــــــــــی

دلم تنگ شده است برای روزهایی که گذشته 

روزهایی که با تو بودم و قدر ندانستم

روزهایی که شانه به شانه ات بودم و دریغ..

قدر ندانستم..

میدانم که توهم دلتنگ میشوی

نه گاه گاه بلکه مدام

حتی بیش از من 

حتی قبل از من

کاش ...

ای بابا !!!!!!!!چه میگویم؟ انگار تب دارم 

هنوز مثل گذشته میل به شب دارم

چون میشود آسمان را ذره ذره آشامید

دردل سیاهی شب نور ستاره ها را دید

آری انگار ماه خوابیده 

ستاره ی بخت ما هم طلوع خواهدکرد .........

/ 1 نظر / 21 بازدید
ترانه

آن روز که همدیگر را یافتیم یافتنمان هــــــنر نبود هنر این است همدیگـر را گم نکنیم!