پاردوکس

عاشق شیرینی ام اما قهوه ام رو تلخ میخورم

 

آدم برون گرایی ام اما از تنهایی لذت میبرم

 

همه میگن خوش اخلاقم اما خیلی زود عصبانی میشم

 

خیلی احساساتی ام اما فیلم ترسناک رو دوست دارم

 

از دخترهای اجتماعی خوشم میاد اما همسرم اجتماعی نیست

 

از هوای سرد متنفرم اما همیشه بخاری خونه م خاموشه

 

آره ...من مجموعه ی منظمی از بی نظمی ها هستم.......

/ 0 نظر / 54 بازدید