زمانی برای سکوتــــــــــــ.............

زمانی برای سکون میخواهم 

زمانی برای سکوت 

زمانی که با هیچ کس خرف نزنم 

 

گاهی دلم میخواد به دنیا بگم هیس....!!!!

هیچی نگو...

منم هیچی نمیگم 

فقط دلم سکوت میخواهـــــــــــــــد

/ 0 نظر / 21 بازدید