فراموشی

عادت دارم فراموش کنم 

غصه ها را ، حتی شادیهارا

 

فراموش میکنم...خیلی زود 

 

گاهی نام خودرا گاهی شکل خودرا...

 

گاهی خودرا در آیینه نمیشناسم....کمی راهنماییم کن...من کیستم؟

 

گاهی فراموش میکنم ...به دل نگیر اگر فراموش کردم چه گفته ای...باورکن عمدی نبوده

 

عمریست فراموش میکنم ....کمی زمان بده پیدا کنم خودرا ..

 

کمی زمان بده به خاطر آورم کیستم!

 

کمی صبور باش بانو....با فراموشیم بساز وتحمل کن 

 

بگذار از نو بنویسم ذهن خودرا اینبار باتو وبرای تو....

 

فقط به من زمان بدهقلب

/ 0 نظر / 2 بازدید