به من نگاه کن.....

نمیدانم از چه ناراحتی؟

یا چه خطایی کرده ام....

اما به من نگاه کن ...

روی از من نرگردان بانوی فیروزهای من افسوس

به من نگاه کن...

کاش میدانستی نگاهت چه میکند با دل منگریه

نگاهت مثل آب است برای زندگی گیاه

مثل هوا ست برای تنفس

به من نگاه کن.....

/ 0 نظر / 26 بازدید