واما عشـــــــــــق....

عشق شاید زیباترین و ناب ترین احساس انسانی ست که هر شخص در طول زندگی خود حداقل یکبار انرا تجربه میکند ...

احساسی که در دوران جوانی و گاه نوجوانی به سراغ آمد میآید و انسان را مجذوب و شیفته شخص دیگری میکند .....

کششی عجیب و بس قوی به شخصی از جنسی متفاوت از شما ..با دیدنش رنگ عوض میکنید ،تپش قلب میگیرید  و یک دلشوره ای شیرین به سراغتان میاید که حاضر نیستید آن دلشوره را با هیچ احساس دیگری عوض کنید..

و امــــــا عشق..

عشق احساسیت به مراتب قوی تر از عقل  و منطق..

عشق انسان را کور و کر میکند

عشق هرجا باشد عقل سر تعظیم فرود می آورد ...

مانند همین احساس هم ، احساس دیگریست به نام هـــــــــوس

عشق و هوس خیلی بهم شبیه هستند 

گاهی با هم اشتباه گرفته میشوند ...معمولا عشقهایی که در سنین آغازین بلوغ رخ میدهد هوس است نه عشق....

عشق یعنی اینکه 

هر آنچه برای خودت میخواهی بهترش را برای معشوقه ات طلب کنی

گاهی از خودت برای معشوقه ات بگذری

عشق یعنی اینکه او در کنار تو آرامش داشته باشد...

/ 0 نظر / 53 بازدید