ساز زندگی

گاهی زندگی شرایطی رو به آدم تحمیل میکنه که دست خودت نیست ناراحت باشی یا خوشحال........

گاهی سازی رو برات کوک میکنه که باید بزنی، گاهی ناکوک میشه گاهی سازت کوکه کوکه.

بعضی وقتها باید با ساز ناکوک زندگی هم برقصی ، هنر زندگی کردن همینه دیگه که بتونی با ناکوک ترین سازها قشنگ ترین رقص رو ارائه بدی

/ 0 نظر / 158 بازدید