ریتم زندگی

یه مدتی بود شدید افسرده بودم

 

همه اش تو فکر وخیال ، همه اش تو فکر اینکه خوشبختی چیه؟چرا من خوشبخت نیستم ویا احساس خوشبختی نمیکنم..افسوس

 

همه مشکلات دنیا رو روی سر خودم هوار میدیدم.

تا اینکه یه روز یکی از دوستام رو دیدم که معمولا خوشحاله ومیخنده زیاد درهم ندیدمش 

 

بهم میگفت ریتم زندگی تو شاد کن خودبخود شاد میشی واتفاقات خوبم واسه ات میافته ، به آهنگهای غمگین گوش نکن تا میتونی آهنگهای شاد گوش بده به زندگیت یه ریتم تند بده ببین چطور زندگی با سازت میرقصه...

میگفتم آخه چه ربطی داره؟زندگی داره بلا نازل میکنه من خوشحال باشم دیگه نازل نمیشه؟آخ

 

میگفت آره ! اونقدرهم جدی گفت که تقریبا نتونستم جواب شو بدم..

 

گذشت ویه روز با خودم گفتم چطوره واقعا به قول رفیقم ریتم زندگی مو تغییر بدممتفکر

 

همه آهنگهای غمگین روی گوشی مو پاک کردم به جاش آهنگهای شاد ریختم و از اون به بعد دیدم واقعا زندگیم داره شاد میشه

 

حالا واقعا چیه؟ این ریتم زندگی هست که حال مارو تحت الشعاع قرارمیده یا این حال ماست که ریتم زندگی مون رو عوض میکنه؟متفکر

/ 0 نظر / 3 بازدید