در باورمن...

در باور من ستاره ها میخندند

 

در باور من زمین همیشه سبز است

 

در باور من کلاغ هم زیباست

 

در گوشه باغ خاطرات من

 

هر روز گلی قشنگ میروید 

هرروز درخت آرزوهایم ......

پر میشود از شکوفه های ناز

 

هرروز به دلم به عشق نو بودن

سرشار از احساس قشنگ توست

آری

تو وعشق زیبایت

 

در باور من همیشه پابرجاست

/ 0 نظر / 22 بازدید