ناصور

ای کاش حرفهایی که در دل هست شامل مرور زمان میشد

 

کاش ناگفته ها با نگفتن از بین میرفتند

 

حرفهایی که سالهاست دردل نهان است 

 

تقریبا عقده شده اند.عقده هایی ناصور....زحمهای چرکینی که اگر سر باز کنند خونابه های ناگفتنی ها جاری میگردد

 

احساس میکنم لبریز گشته ام 

جایی برای ناگفتنی ها نیست...فوران کلمات از چشمانم پیداست

/ 0 نظر / 47 بازدید