توکه باعث دلتنگیم میشی...

این متن رو فقط واسه خاطر تو مینویسم . تو که عزیزترین بهانه زندگی ام بودی....هستی.....خواهی بود

 

فقط به خاطر تو مینویسم..توکه تمام آرزوهایم را به واقعیت نزدیک کردی به خاطر تو که هنوز نتوانسته ام عشقت را فریاد بزنم

مینویسم چون میدانم این متن رامیخوانی

بیهوده تلاش میکنی...عشقت را با خونم درآمیخته ام 

میخواهی از من پس بگیری؟خونم را بریز....

 

بخاطر تو می نویسم

توکه شایسته بهترینهایی

تو که بهترین و درخشنده ترین ستاره زندگانی ام شدی

آرام آمدی اما ماندگار شدی

پس بمان و ماندنت را جاوندانه کن 

این شعر خیلی به حالت من نزدیکه :

 

میخوام تو آینه ها بهتراز این شم،نگاه من نوازش هم بلد نیست

به خاطر تو التماس کردم،با لبهایی که خواهش هم بلد نیست

میخوام محکم نگهدارمت اینبار،تو که باعث دلتنگیم میشی

بلایی به سر خودم میارم ، که تو چشمهای من تسلیم میشی...

/ 0 نظر / 27 بازدید