چیکار باید کرد؟!

وقتی هزارتا حرف تو گلوت گیر میکنه و نمیتونی بزنی 

وقتی یه چیزی از درون آزارت میده اما نمیتونی تخلیه ش کنی

وقتی کارهایی از بعضیا میبینی که نمیتونی دیگه حرفهاشونو باورکنی

چیکار باید کرد؟

وقتی یکی یه متن رو واسه تو میفرسته و میگه منظورم تو هستی اما واسه صدنفر دیگه همون پیغام رو میده

وقتی نمیتونی هنوز خیلی چیزها رو واسه خودت حلاجی کنی

چیکار باید کرد؟

وقتی سر دوراهی یه انتخاب سخت میایستی

وقتی بهرحال وقتی انتخاب کردی متهم به اشتباه میشی

نمیتونی خودت باشی 

چیکار باید کرد؟

وقعا.............!!!

چیکارباید کرد:hanghead:

/ 0 نظر / 22 بازدید