حرفهای بی سروته

یه دنیا حرف دارم یه دنیا بغض فروخورده

یه کهکشان عشق سرکوب شده

یه عالمه حرفهای نگفته که دلم میخواد راحت بگم

بدون دلهره بدون اضطراب از طعنه وتحقیر

آره من یه پسرم اما احساسات دارم

من یه پسرم اما دلم میخواد هروقت دلم گرفت راحت گریه کنم

من یه پسرم اما دوست دارم بهم محبت بشه آره!

من یه پسرم اما دلم میخواد روزی هزاربار بهت بگم دوستت دارم

بدون هراس از تحقیر

من یه پسرم اما باورکن احساس دارم

هنوز مثل بچگیام خیال پردازم

دوست دارم توخیالاتم تورو بغل کنم

دلم یه آغوش مطمئن میخواد

من یه پسرم اما دلم واسه قرص بودن یه تکیه گاه میخواد

دوست دارم وقتی از مشکلات کاری وقرض وبدهی ووام خسته میشم بهش تکیه کنم

دوست دارم یکی از جنس مخالفم بهم آرامش بده بهم دلگرمی بده برای ادامه راه

بهم روحیه بده واسه ادامه دادن

انگیزه باشه واسه تلاش کردنم

استخون نباشه لای زخمهای زندگیم

من یه پسرم

آی ایهاالناس

من یه پسرم اما دوست دارم واسه عشقم کمی نازکنم

دوست دارم اونم بی تابم بشه اما نمیشه

دوست دارم بازم پیام بده پیمان جان عزیزم کی میای خونه؟

اما دیگه نمیده چون ازم خسه شده

/ 1 نظر / 6 بازدید