زندگی کارگری

از صبح خیلی زود میزنی بیرون 

صبح خیلی خیلی زود

گاهی پیش ازاذان صبح 

تا عصر ساعت 6 یا بیشتر کار میکنی

بدون وقفه ، یا استراحتی مناسب

پر از استرس و فشار کاری

شب میای بری خونه 

دم مغازه ای قیمتها رو میبینی

نسبت به دیشب کلی بالاتر رفته 

اما حقوق تو یکسالی هست که  399000تومان است....

بیخیال خرید میشوی و میروی خانه 

میگویی یادم رفت

مبادا شرمنده زن و بچه ات شوی.....

/ 0 نظر / 20 بازدید