یکسال گذشت

یکسال گذشت......

با تمام اتفاقاتی مه باید میافتاد و نیوفتاد و اتفاقاتی که نباید و افتاد

یکسال از عمرم کم شد

و یکسال به کوله باری که باید بکشم اضافه.....

بدنم رو به فرسایش میره ..اونم از نوع عمقی و فلسفی

ذهنم ساییدگی مزمن گرفته ،آرتروز خنده گرفته ام

فشار خون خوشی هام بالاست باید مراقب باشم زیاد خوشم نباشد چون کار دستم میدهد ، یادم باشد قرصهای افسردگیم دیر نشود!

در سالی که گذشت.................بیخیال ....حتی میترسم تکرارشان کنم ، نکند دوباره اتفاق بیوفتد؟

سال جدید........رسیدنت مبارکــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

/ 0 نظر / 12 بازدید