حدیث دلبستگی...

حکایت غریبی است حدیث دل بستن

حدیث آمدن ورفتن

 

درست وقتی که به یه چیز دل میبندی 

 

شرایطی پیش میاد که باید ترکش کنی

 

باید بذاری وبری

 

واقعا دنیاوهرچی توی دنیاست غیرقابل اعتماده

 

واقعا باید بگذاری وبگذری

 

زندگی باهمه فرازونشیبهاش

 

با همه کم وزیادش

 

فقط یه چیز رو به من آموخت

 

اینکه به چیزی که مال تو نیست دل نبد.........

 

/ 2 نظر / 30 بازدید
فرناز

کلا این دنیا همینه... آدم به چیزی که مال خودشم هست نمیتونه دل ببنده.[چشمک] حتا ما نمیتونیم جون خودمونو محافظت کنیم...اگر لحظه ش برسه ثانیه ای اینطرف اونطرف نمیشه...چه برسه به مابقی [رویا]

یاس آبی

دل بستن یا از رو عادته...یا از رو حقیقت...اینو بتونی بفهمی خیلی جلو افتادی تو زندگیت.... گاهی عادت می رسه به پوچی [افسوس]