دلتنگی

گاهی یه حسی میاد سراغت که زیاد باهاش غریبه نیستی

میشناسیش

گاه و بی گاه اومده سراغت

یه وقتهایی ازش خوشت اومده 

بعضی مواقع هم اونقدر غمگینت کرده که بغض کردی...

این حس با اینکه بیشتر مواقع اشکتو در میاره 

اما برات شیرینه

یه غم شیرین

یه حس دوست داشتنی که آزارت میده اما میخوای باشه

یه وقتهایی هست.....همون وقتها که دلت میخواد بری سه کنج اتاقت کز کنی و زانوهانو بغل بگیری و بیخیال سن و سال و جنسیتت های های گریه کنی

آره....
اون موقع ست که میگن دلتنگ شدی 

/ 0 نظر / 3 بازدید