راست میگفت سهراب....

کم کم و نرم و سبک باید از اینجا رفت

راست میگفت سهراب

دور باید شد از این خاک غریب.....

چمدان من کو؟

غصه هایم مانده 

آن همه خاطره های کهنه 

چمدانم دیگر،پرشده از غم این تنهایی

نه،دگر خسته شدم 

تاب ماندن هم نیست

نه دگر پای به رفتن دارم 

نه دلی مانده که بند به جایی گردد

کهنه زخمی تازه 

شده این ماندن من 

راست میگفت سهراب

دور باید شد از این خاک غریبـــــــــــــــــــــ ــــــــــــ.......

/ 0 نظر / 14 بازدید