از ریاضی بدم میاد

تمام دلتنگی هامو که جمع می کنم به اندازه یه کف دست نیست

تمام غمهام اندازه یه روز نمیشه 

اما هنوز نو هندسه علاقه موندم

چطور میشه زاویه برخورد عقل و احساس همیشه نود درجه است؟

چرا برآیند بردار علاقه و عقل همیشه صفره؟

تانژانت زاویه برخورد نگاه عشاق رو تاحالا کسی اندازه گرفته؟

آیا میشه از دلتنگی انتگرال گرفت؟

لاپلاس گریه چی میشه؟

حد خنده در +و- بینهایت چی میشه؟

واسه همینه از ریاضی بدم میاد

/ 0 نظر / 30 بازدید