بهانه...............

تو زندگی همیشه دنبال بهانه ایم ، واسه همه چیز

میخوایم بشینیم خستگی رو بهانه میکنیم

میخوایم بخندیم شادیها را بهانه میکنیم

میخوایم بمانیم ..........

راستی برای ماندن چه بهانه ای میخوایم بیاریم؟

واسه رفتن چطور؟

بعضی چیزها بهانه نمیخواد .همینکه من دلم خواست کافیه

گاهی آدم دلش میخواد بی بهانه بخنده،بی بهانه گریه کنه

گاهی دلش میخواد بی بهانه کسی رو درآغوش بگیره وببوسه

خسته شده ام از اینکه باید برای همه کارها بهانه داشت

دلم میخواهد اندکی بدون بهانه زندگی کنمافسوس

/ 0 نظر / 26 بازدید