تو که میدونی....

وقتی ساعتها توی افکار خودم غوطه ورم 

 

وقتی هیچ اهنگی و تصنیفی رو نمیتونم بنویسم 

دیگه قلم هم بعد تو با من قهر کرده است..

وقتی تمام نوشته هایم را یکجا میسوزانم

 

وقتی هیچ شعری رو نمیتونم پیدا کنم 

ناگزیر این شعر رو از محسن یگانه نقل قول میکنم برایت 

چون واضح تر از این نمیتوانم احساساتم را برایت بیان کنم 

 

متن آهنگ تو که میدونی :تو که میدونی همه ی عمرو اونجا گذاشتم و رفتم
تو که میدونی بجز آغوش تو جایی نداشتم و رفتم
اگه رفتمو تو سراغمو نمیگیری هنوزم که هنوزه
اگه به جز خودم کسی نیست که دلش برای من بسوزه
نه نمیدونی آخه همه ی غمامو به تو نگفتم
نه نمیدونی آخه نخواستم از چشم تو بیافتم
نه نمیگفتم آخه تحمل غمه منو نداری
نه نمیگفتم آخه میترسیدم بری تنهام بذاری
بگو فهمیدی وقتی میرفتم نگرون خودم نبودم
غمه آیندت بدجور نشسته بود توی همه ی وجودم
اگه تصویری که ازم توی ذهنت بودو و خرابش کرد به خاطر خودت
دیگه ازم نخوا که پیشت برگردم نه نمیدونی آخه همه ی غمامو به تو نگفتم
نه نمیدونی آخه نخواستم از چشم تو بیافتم نه نمیگفتم
آخه تحمل غمه منو نداری نه نمیگفتم
آخه میترسیدم بری تنهام بذار

/ 2 نظر / 5 بازدید

[گل][گل]