فراموشی

روزها تا از خونه میزنم بیرون کلمات به ذهنم هجوم میارن 

تا شب اگه میشد بنویسم چه میاندیشم یه کتاب قطور میشد

اما شب همینکه پشت کیبورد میشینم همه چیز فراموشم میشه..........

/ 0 نظر / 25 بازدید