درددل

خط به خط صفحاتم خالیست

خانه ام پوشالیست

چه کسی حال مرا میفهمد؟

که من دلشده در قلب زمین گم شده ام...

من و یک برگ سفید دفتر

گوشه ای خلوت و دنج

با چراغی کم نور 

که فقط صفحه ی زیبای سفید دفتر
در نگاهم پیداست 
ما بقی هرچه که هست 
ظلمات است و سیاه

من به این لحظه دلم خوشحال است
که قلم وحشی و نارام و عبوس

بنویسد آنچه 
در درون دل افسرده من پنهان است

چه کسی حال مرا میفهمد؟
وقتی از کنج خموش قلبم 
ناله برمیخیزد
گریه ام میگیرد
و چه حسرت انگیز 
درپی آغوشم 

چه کسی حال مرا میفهمد؟>
وقتی از بین نیستان هراس
دل من میگذرد 
میرود تا ته دشت وحشت 
میرسد پای سراب غصه 

راه را گم کردم
من کجای دل بی تاب تو ام؟

/ 0 نظر / 5 بازدید