شکست عشقی

این واژه،یعنی شکست عشقی،واژه ای بس آشنا برای جواناناین دوره وزمانه شده است.چه بسیار جوانانی که خود را درگیررابطه ای میکنند ، عاشق میشوند ولی نمیتوانند این رابطه را به ثمر(ازدواج ) برسانند.ممکن است در طول رابطه بهردلیل،یک طرف خواهان اتمام این رابطه شود و این اتمام، آغازگر مرحله ای بانام شکست عاطفی ست.

چیزی که در یک شکست بیشترین آسیب را به فرد میزند ، خاطرات است.عموما افراد قبل از اطمینان از اینکه فرد مقابل مناسب زندگی با آنان است شروع به ساختن لحظاتی میکنند که بعدها یادآوری آنها با عنوان خاطرات شیرین ف زندگی را به کام هردو تلخ مینماید.پس یکی از مهمترین عوامل در پیشگیری از بروزشکست ، این ست که با فردی که نوز نمیدانید با شما میماند یا نه ، روابط احساسی عمیق برقرارنکنید. اما از آنجا که این روابط احساسی به مرورزمان بین پسر ودختر شکل میگیرد (به طور کاملا طبیعی وغریزی) و وابستگی عاطفی مخصوصا از جانب دخترها اجتناب ناپذیر است ف بهتر آن است که اینگونه روابط ، کنترل شده و منطقی باشد تا روابطی افسارگسخته واحساسی.........

 

چیزی که در یک شکست عاطفی به شخص کمک میکند تا به وضع عادی خود دوباره بازگردد این است که عوامل بهم خوردن رابطه را مرور کند ، معایبی را که باعث بهم خوردن رابطه شده است را به خاطر آورد ف حتی الامکان اشیایی را که یادآوری گذشته را برایش میکند از خود دورسازد واز رفتن به مکانهایی که خاطرات عشق قدیم را به یادش می آورد اجتناب کند ، سعی کند خاطرات گذشته رابا خاطرات بهتری جایگزین کند و با واقعیت روبرو شود .رابطهای که بهم خورد،اگر دوباره پیوند بخورد هرگز حلاوت وشیرینی روزهای نخست را ندارد .دیگر تکرار خاطرات شیرین گذشته با کسی که به این رابطه خاتمه داده است امکان پذیر نخواهد بود......

 

باید از اشتباهاتی را که انجام شده تا به مرحله جدایی رسیده درس گرفت و برای روابط بعدی از انها کمک گرفت تارابطه جدید دچار شکست وبحران نگردد.........

/ 1 نظر / 22 بازدید
یه کلاغ

نشد... همه این کارا رو انجام دادیم نشد... حتی یه لحظم نمیتونم فراموشش کنم [گل]