حس غریب دوست داشتن

وقتی دلت میخواد با تمام وجود یکی رو بغل کنی

عطر تنش رو حس کنی

داغی لبهاشو بچشی 

کسی که حتی بودنش در کنارت بدون هیچ صحبتی سرشار از ناگفته هاست

کسی که حتی کنارش دلت براش تنگ میشه 

وقتی کسی رو پیدا میکنی که بدون اون نمیتونی زندگی کنی

اونوقت حسی رو داری تجربه میکنی 

حس غریب دوست داشتن رو.....

/ 2 نظر / 19 بازدید
یاس آبی

[قلب]

ترانه

لحظه هایت سرشار از دوست داشتن و دوست داشته شدن باد [گل]